Joan Fargas

"Res no passa ni passara mai dues vegades,
a causa d'això hem nascut sense pràctica
i morirem sense rutina." […]

Wislawa Szymborska